dokonalý

Perfect

Dokonalá krása: Jak dosáhnout perfektního vzhledu

Úvod do pojmu "perfect" Perfect je anglický výraz, který se často používá v gramatice a má několik různých významů. V jazykové praxi se jedná o označení pro určitou formu slovesa, která vyjadřuje dokonanost akce nebo stavu. Tato forma může být označována jako "dokonavý čas" (past perfect), "dokonavější čas" (present...