pure model

Pure Model

Krása v modelování: Objektivní pohled na Pure Model

Co je "pure model" a jak funguje? Pure model je koncept, který se často využívá při modelování různých procesů a systémů. Jedná se o matematický model, který popisuje daný proces nebo systém bez jakéhokoli vnějšího rušení a ovlivnění. Pure model funguje na základě přesného zadání vstupních parametrů a podmínek,...