rty

Rty

Krásné rty: Jak si je správně ošetřit a zdůraznit pomocí kosmetiky?

Úvod k tématu rtů a kosmetiky Rty jsou jedním z nejvýraznějších znaků naší tváře. Kromě své funkce chránit ústa před vysycháním či poškozením mají také zásadní roli v estetickém vnímání. Proto se jim věnuje velká pozornost i v oblasti kosmetiky. V této kapitole se budeme zabývat právě problematikou péče o...